Dodatkowy nabór na obóz MDP w Poroninie

OSP Brodzica zawiadamia, że ogłasza dodatkowy nabór na uczestników obozu MDP w Poroninie.

Obecnie przyjmujemy zgłoszenie wg. kolejności zgłoszeń za wszystkich jednostek OSP w terenu Gminy Hrubieszów. Za zgłoszenie uważa się złożenie prawidłowo wypełnionej karty, regulaminu. Zasada ta dotyczy się również tych, którzy już pobrali karty.

Ze względu na wydatki ponoszone przez OSP na organizację obozu, prosimy też o wpłaty w wysokości 250 zł na naszą działalność statutową.

Podobnie jak dotychczas wymagane jest podbicie karty uczestnika obozu przez członka zarządu jednostki OSP.

Pozostałe informacje są we wcześniejszym wpisie.