OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZEBRANIA WIEJSKIEGO Sołtys wsi Brodzica zwołuje na dzień  16.02.2020r. (niedziela), godz. 1445 zebranie wiejskie w Świetlicy. Tematem zebrania będą następujące sprawy: Sprawozdanie z działalności Sołtysa za 2019r. Informacje bieżące, wystąpienie Wójta Gminy. Ustalenie przebiegu uroczystości w Brodzicy w 2020r.  w tym DOŻYNEK POWIATOWO-GMINNYCH.  Zgłaszanie potrzeb, propozycji, dyskusja. …