OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

O ZWOŁANIU ZEBRANIA WIEJSKIEGO

Sołtys wsi Brodzica zwołuje na dzień

 16.02.2020r. (niedziela), godz. 1445

zebranie wiejskie w Świetlicy.

Tematem zebrania będą następujące sprawy:

  1. Sprawozdanie z działalności Sołtysa za 2019r.
  2. Informacje bieżące, wystąpienie Wójta Gminy.
  3. Ustalenie przebiegu uroczystości w Brodzicy w 2020r.  w tym DOŻYNEK POWIATOWO-GMINNYCH. 
  4. Zgłaszanie potrzeb, propozycji, dyskusja.

W przypadku nieobecności na zebraniu zwołanym na godzinę 1445

20 % uprawnionych mieszkańców sołectwa zebranie odbędzie się w drugim terminie czyli o godz. 1500.

Ok. godz. 1600 planowane jest zebranie Ochotniczej Straży Pożarnej w Brodzicy. Zapraszamy członków OSP oraz osoby chcące przystąpić do stowarzyszenia.