Wyniki rekrutacji na obóz MDP 2022

Informujemy, że wszystkie osoby, które złożyły w terminie (do 15 czerwca) karty kwalifikacyjne i opłatę zostały zakwalifikowane na tegoroczny obóz MDP w Białym Dunajcu.

Osoby, które mają coś uzupełnić w dokumentach lub dopłacić, muszą wszystko uregulować do dnia 20 czerwca (poniedziałek) 2022r.

W przypadku braku dokumentów lub wpłaty zostaną 21 czerwca skreślone z listy i zostanie ogłoszony dodatkowy nabór.

Wkrótce podamy na stronie internetowej www.brodzica.info termin spotkania z rodzicami.