Wybory sołeckie

2 stycznia 2011 r.w świetlicy w Brodzicy  odbyło się zebranie w sprawie wyboru SOŁTYSA i Rady Sołeckiej.

W zebraniu uczestniczyło ponad 50 mieszkańców z czego uprawnionych do głosowania było 48.

W wyniku głosowania  wybrano:

1. Sołtysa – Piotra Sendeckiego (47 za, 1 przeciw)

2. Zastępce Sołtysa – Andrzeja Marcycha (jednogłośnie)

3. Sekretarza Rady Sołeckiej – Beatę Skubis (jednogłośnie)

4. Członka Rady Sołeckiej – Andrzeja Lebiedowicza (jednogłośnie).