Sołtys i Rada sołecka

SOŁTYS: Zbigniew Sendecki tel. 667 838 101

 

Zastępca Sołtysa: Andrzej Lebiedowicz

Sekretarz Rady Sołeckiej: Beata Skubis

Członek Rady Sołeckiej: Krzysztof Panasiewicz

 


Lista sołtysów wsi Brodzica – chronologicznie

– Fredrich Józef – 01.01.1973 do 01.03.1973

– Karkuszewski Henryk – 01.03.1973 do 02.01.1974

– Mazurek Emilia – 17.02.1974 do 7.04.1976

– Mil Władysław – 07.04.1976 do 16.02.1986

– Polit Jan – 16.02.1986 do 6.12.1994

– Suś Leszek – 06.12.1994 do 11.12.1998

– Kidyba Grzegorz – 11.12.1998 do 16.04.2000 (rezygnacja)

– Turzyński Krzysztof – 16.04.2000 do 15.12.2002

– Karkuszewski Artur – 15.12.2002 do 15.12.2006

– Sendecki Piotr – 15.12.2006 – 09.01.2015

– Sendecki Zbigniew od 09-01-2015 nadal