Zarząd, STATUT, nr konta

Ochotnicza Straż Pożarna w Brodzicy założona została 03 lutego 2010r.

Zarząd:

Prezes – Piotr Sendecki

Naczelnik – Beata Romanowska

Skarbnik – Katarzyna Sendecka

Sekretarz – Beata Skubis

Komisja Rewizyjna:

Przewodnicząca – Agnieszka Lebiedowicz

sekretarz KR – Krzysztof Panasiewicz

Wiceprzewodniczący KR – Barbara Gajewska

NR KRS: 0000353475

REGON: 060615982

NIP: 919-18-07-680

Nr identyfikacyjny producenta (ARiMR) 064565721

Nr konta bankowego: Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

57 2030 0045 1110 0000 0365 1420

STATUT

LOGO.pdf

LOGO Herb OSP Brodzica

Aby stać się członkiem OSP w Brodzicy należy mieć co najmniej 18 lat (młodsi mogą należeć do MDP Brodzica) i chcieć realizować co najmniej jeden z poniższych celów ogólnych stowarzyszenia. Nie ma konieczności bycia mieszkańcem Brodzicy !!! 

Cele Stowarzyszenia OSP w Brodzicy dzielą się na dwie grupy:

1. Działalność ratownicza specjalistyczna – w OSP przewiduje się powstanie Jednostki Operacyjno – Technicznej. Druhowie należący do tej grupy zajmować się będą ratownictwem medycznym oraz prowadzeniem szkoleń w tym zakresie. Jednostka ta ma składać się ze strażaków przeszkolonych z zakresu udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. Wyposażona będzie w sprzęt ratownictwa medycznego.

2. Działalność związana z rozwojem społeczno gospodarczym – druhowie zajmujący się tym zagadnieniem będą pozyskiwać fundusze przeznaczone na rozwój infrastruktury i społeczności w Brodzicy i okolicach.

OSP zajmować się będzie też m.in. ofiarami wypadków, pogorzelcami, organizacją imprez sportowo-kulturalnych, organizacją wypoczynków letnich itp.