Projekt OSP w Brodzicy – „Królestwo żab”

OSP w Brodzicy pozyskało grant przeznaczony na przeszkolenie mieszkańców Brodzicy, Wolicy oraz członków OSP w Brodzicy z zakresu funkcjonowania wiosek tematycznych, obsługi turystów, opieki nad dziećmi i młodzieżą podczas wypoczynków.

W ramach projektu można skorzystać z następujących szkoleń:

1. Wikliniarstwo – wyroby z wikliny

2. Zajęcia animacyjne dla dzieci i młodzieży

3. Obsługa turystów

4. ABC prowadzenia działalności gospodarczej

5. Kurs dla wychowawców kolonijnych

6. Udział w wizycie studyjnej – min. 3 dniowy wyjazd

Chętni proszeni są o kontakt z Piotrem Sendeckim – preferowany sms. 692 439 216. Obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Środki pozyskane w  II konkursie grantowym „Granty na rozwój NGO ” w ramach projektu ”Od wizji do nowoczesnego zarządzania podregionem Gotania”, współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.