Sprawozdanie z II turnusu obozu MDP Gm. Hrubieszów 2023

W dniach 21.07.2023 – 03.08.2023 piętnastu członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu Gminy Hrubieszów wzięło udział w II turnusie obozu szkoleniowo-wypoczynkowego w Zakopanem. Na program obozu składała się część szkoleniowa teoretyczna jak i praktyczna, oraz aktywny wypoczynek w polskich Tatrach i Peninach. Obóz miał również na celu przygotowanie młodzieży do …

Sprawozdanie z pierwszego turnusu obozu MDP Gminy Hrubieszów 2023

W dniach 05.07.2023 – 18.07.2023 czterdziestu pięciu członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu Gminy Hrubieszów wzięło udział w obozie szkoleniowo-wypoczynkowym w Białym Dunajcu. Na program obozu składała się część szkoleniowa teoretyczna jak i praktyczna, oraz aktywny wypoczynek w polskich Tatrach. Obóz miał również na celu przygotowanie młodzieży do działalności społecznej …

Podpisano umowę na przebudowę mostu w Brodzicy

W dniu 15 marca 2023 r. Wójt Gminy Hrubieszów Pan Tomasz Zając podpisał umowę z przedstawicielem firmy Sarinż Sp. z o.o. z Warszawy na realizację zamówienia publicznego pod nazwą „Przebudowa mostu na rzece Huczwa w miejscowości Brodzica”. Wykonawca został wyłoniony w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego. Inwestycja polega na rozbudowie drogi …