Dożynki Gminno – Parafialne w Brodzicy

30 sierpnia 2009 r. w miejscowości Brodzica odbyły się Dożynki Gminno – Parafialne.

Przed otwarciem dożynek na plac uroczystości przybył barwny korowód dożynkowy, prowadzony przez starostów, w asyście orkiestry dętej. Wójt Gminy Hrubieszów – Jan Mołodecki zabierając głos powitał gości i wyraził słowa wielkiego uznania dla ciężkiej pracy rolników. Proboszcz Parafii pod wezwaniem św. Mikołaja, ks. prałat Kazimierz Gawlik odprawił mszę dziękczynną w intencji Rolników, podczas której nastąpiło poświęcenie wieńców dożynkowych, wręczenie chleba przez starostów dożynek i złożenie darów ołtarza. Ważnym elementem mszy i całych dożynek było wspólne dzielenie się chlebem. Starostami dożynek byli: Mirosław Jasina i Albina Panasiewicz, oboje z Brodzicy. Po Mszy Świętej rozpoczęła się część artystyczna, w wykonaniu zespołów śpiewaczych i obrzędowych, działających przy Gminnym Ośrodku Kultury w Wołajowicach i przy Kołach Gospodyń Wiejskich oraz Orkiestry Dętej z Krasnostawskiego Domu Kultury. W trakcie tej części ogłoszono wyniki dwóch konkursów: ekologicznego i na najładniejszy wieniec dożynkowy. W konkursie ekologicznym „Środowisko naturalne – nasze największe bogactwo” najwięcej punktów zdobyły: Brodzica, Masłomęcz i Gródek. W konkursie na „Wieniec Dożynkowy”, w którym zgłoszono 34 wieńce przyznano: dwa I miejsca – dla Gródka i Czumowa, trzy II miejsca – dla Husynnego, Świerszczowa i Janek oraz cztery III miejsca – dla Stefankowic Kolonii, Metelina, Czerniczyna i Kosmowa. KRUS przeprowadził konkurs „Bezpieczna praca w rolnictwie”. Uroczystościom dożynkowym towarzyszyła prezentacja stoisk sołectw Gminy Hrubieszów a także: wystawa płodów rolnych przygotowana przez Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Hrubieszowie, wystawa sprzętu rolniczego oraz stoisko promocyjne gminy ukazujące walory krajoznawczo-turystyczne regionu. Organizatorami Święta Plonów, byli: Rada Gminy i Wójt Gminy Hrubieszów oraz Proboszcz Parafii pod wezwaniem Św. Mikołaja w Hrubieszowie.*

*tekst pobrany z http://www.hrubieszow-gmina.pl/