Relacja z 2 turnusu Obozu MDP z terenu Gminy Hrubieszów – Kacwin 2022

W dniach 01.08.2022 – 10.08.2022 osiemnastu członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu Gminy Hrubieszów wzięło
udział w II turnusie obozu szkoleniowo-wypoczynkowego w Kacwinie.

Na program obozu składała się część szkoleniowa teoretyczna jak i praktyczna, oraz aktywny wypoczynek w polskich Pieninach. Obóz miał również na celu przygotowanie młodzieży do działalności społecznej w szeregach OSP oraz popularyzację służby PSP. Zarówno zajęcia teoretyczne, jak i praktyczne odpowiadały przygotowaniu i możliwościom wszystkich uczestników obozu.

Część szkoleniowa polegała na zapoznaniu młodzieży z zagrożeniami, jakie każdy z nas może spotkać w swoim otoczeniu naturalnym. Zajęcia obejmowały również tematykę zagrożeń i konsekwencji związanych z zażywaniem różnego rodzaju używek oraz popadania w nałogi i uzależnienia, a także zagrożenia wynikające z rozwoju cywilizacji i postępu technicznego, takie jak wypadki samochodowe czy wypadki w domu.

Oprócz przedstawienia podstawowych aktów prawnych dotyczących funkcjonowania MDP, OSP oraz PSP, tematami zajęć teoretycznych były także zasady ochrony przeciwpożarowej obejmujące przyczyny powstawania pożarów i ich następstwa. W tej części, druhowie także poznali podstawy pierwszej pomocy przedmedycznej, obejmujące pomoc w przypadkach utraty przytomności, urazów czy też poparzeń o różnym stopniu.

Podczas zajęć wielokrotnie przywoływane były przykłady z akcji pożarniczych oraz ratowniczych OSP Kacwin. Zajęcia praktyczne miały charakter ćwiczeniowy, podczas których druhowie mieli okazję doskonalić elementy pierwszej pomocy, takie jak resuscytacja krążeniowo-oddechowa, a także będąca częścią sportu pożarniczego sztafeta pożarnicza wraz z rozwijaniem linii gaśniczych. Umiejętności te doskonalone były również podczas wizyt w OSP Kacwin, poza prezentacją sprzętu ratowniczo-gaśniczego pomogli naszej młodzieży dodatkowo poszerzyć praktyczną wiedzę pożarniczą oraz przećwiczyć użycie podstawowego sprzętu będącego na wyposażeniu PSP oraz OSP.


Nieodłącznym elementem zajęć były także ćwiczenia z zakresu musztry, doskonalone w obydwu drużynach, czego efektem był uroczysty
przemarsz na plac apelowy przed wieńczącym obóz apelem końcowym.

Poza zajęciami, członkowie obozu korzystali ze sprzyjającej pogody przez niemal cały pobyt. Przez pierwsze dni obozu, druhowie poznali uroki górskich krajobrazów podczas pieszych wędrówek po okolicy. Nie zabrakło również wycieczek w polskie góry, podczas których z pomocą przewodnika przemierzaliśmy szlaki m.in. Wąwozu Homole, Małych Pienin. Nie zabrakło też zdobytych szczytów, t.j. Palenica czy Trzy Korony będącą jedną z bardziej ekscytujących atrakcji turystycznych Pienin. Nie mogło także zabraknąć wycieczek do lokalnych zabytków – Zamek w Czorsztynie oraz zwiedzanie Zamku w Niedzicy. Młodzi druhowie mogli podziwiać panoramę Pienin dzięki wycieczce do Kluszkowiec połączonej z wyjazdem wyciągiem krzesełkowym na górę Wdżar. Nie zabrakło też tradycyjnego w górach zielonego kuligu rozpoczynającego się w Kacwinie wzdłuż potoku Kacwinianka. Kulig zakończony został biesiadą z góralskim ogniskiem.

Szerokie atrakcje regionu pozwoliły zorganizować wycieczkę na zwiedzanie zapory wodnej jak i na rejs statkiem „Harnaś” po Zalewie Czorsztyńskim.
Podczas obozu młodzież z gminy Hrubieszów korzystała z atrakcji, jakie oferował ośrodek „Harnaś” m.in. plac zabaw, boiska do gry czy świetlica, w której odbywały się dyskoteki. Atrakcyjna okolica oferowała obiekty sportowe takie jak siłownia na świeżym powietrzu, boiska do gry w piłkę nożną i piłkę siatkową z których aktywnie korzystała młodzież. Kadra obozu dbała o aktywny i kreatywny wypoczynek podopiecznych. Dbając o rozwój fizyczny druhów, poza codzienną zaprawą poranną organizowane były rozgrywki futbolowe oraz siatkowe. Ponadto, młodzież spędziła czas w Aquaparku: Termy Bukovina w Bukowinie Tatrzańskiej. Kreatywność druhów przejawiała się podczas zajęć plastycznych na plakaty na tematy pożarnictwa jak i profilaktyki antyalkoholowej.

Obóz został sfinansowany dzięki dotacji:
Gminy Hrubieszów, Gminnego Ośrodka Kultury w Wołajowicach

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Gminy Hrubieszów
oraz Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Organizatorem obozu była OSP w Brodzicy gm. Hrubieszów.

Organizacja i zabezpieczenie medyczne: dh rat.med. Piotr Sendecki.
Komendant – kierownik wypoczynku: dh Marek Pydo
Wychowawcy: dh Agata Makowiec