Podpisano umowę na przebudowę mostu w Brodzicy

W dniu 15 marca 2023 r. Wójt Gminy Hrubieszów Pan Tomasz Zając podpisał umowę z przedstawicielem firmy Sarinż Sp. z o.o. z Warszawy na realizację zamówienia publicznego pod nazwą „Przebudowa mostu na rzece Huczwa w miejscowości Brodzica”. Wykonawca został wyłoniony w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego.

Inwestycja polega na rozbudowie drogi gminnej nr 111106L wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową w jego miejscu nowego obiektu mostowego w km 1+042,00, wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej na rzece Huczwa w miejscowości Brodzica.

Na realizację tej inwestycji Gmina Hrubieszów pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4.741.852,50 zł, co stanowi 95% całości inwestycji.

Wartość całkowita zadania 4.991.423,69 zł.

Zgodnie z umową inwestycja powinna zostać wykonana do 15 grudnia 2023 r.