Dh Piotr Sendecki został v-ce prezesem Zarządu Gminnego OSP RP

W dniu 19 kwietnia 2023 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Hrubieszów odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Hrubieszowie z udziałem naczelników z terenu gminy Hrubieszów.

Podczas posiedzenia omówiono przebieg kampanii sprawozdawczej w jednostkach OSP w szczególności wnioski i uchwały zgłoszonych do realizacji w 2023 r., plan szkoleń oraz zapotrzebowanie na zakup sprzętu. Przyjęto również do realizacji plan pracy Zarządu na 2023 rok.

Ważnym punktem porządku posiedzenia było przyjęcie zmian w składzie prezydium Zarządu. W miejsce rezygnującego z funkcji wiceprezesa zarządu druha Henryka Dąbrowskiego powołany został druh Piotr Sendecki – dotychczasowy członek prezydium. Druh Henryk Dąbrowski został natomiast członkiem prezydium Zarządu.

Prezes Zarządu Tomasz Zając podziękował ustępującemu wiceprezesowi za wieloletnią pracę na rzecz ochotniczego ruchu pożarniczego na terenie gminy Hrubieszów oraz życzył wielu sukcesów druhowi Piotrowi Sendeckiemu obejmującemu tę funkcję.