DOFINANSOWANIE KOSZTÓW BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY HRUBIESZÓW

Wójt Gminy Hrubieszów informuje mieszkańców o możliwości dofinansowania kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Hrubieszów. Dotacje celowe mogą być udzielane na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarze Gminy Hrubieszów dla osób które są osobami fizycznymi, zamieszkującymi na terenie gminy Hrubieszów oraz posiadają tytuł prawny do nieruchomości położonej …