DOFINANSOWANIE KOSZTÓW BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY HRUBIESZÓW

Wójt Gminy Hrubieszów informuje mieszkańców o możliwości dofinansowania kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Hrubieszów.

➡️Dotacje celowe mogą być udzielane na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarze Gminy Hrubieszów dla osób które są osobami fizycznymi, zamieszkującymi na terenie gminy Hrubieszów oraz posiadają tytuł prawny do nieruchomości położonej na terenie gminy Hrubieszów.

➡️Wnioskodawca może otrzymać do 90% kosztów budowy przydomowej oczyszczalni ścieków, lecz nie więcej niż 15.000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych).

➡️Termin przyjmowania wniosków : od 1 lutego 2024 r. Do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w uchwale budżetowej.

➡️Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków powinna być zakończona do 30 listopada 2024 roku, wraz ze złożeniem wniosku o wypłatę dotacji do Urzędu Gminy ze względu na konieczność rozliczenia dotacji zgodnie z regulaminem.

☝️Informacje na temat udzielenia dotacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Hrubieszów pok. nr 10 oraz pod numerem telefonu: 84 696 26 81 (wew.25).

Więcej informacji⤵️

https://gminahrubieszow.pl/…/dofinansowania-do-kosztow…