Wybory sołeckie

2 stycznia 2011 r.w świetlicy w Brodzicy  odbyło się zebranie w sprawie wyboru SOŁTYSA i Rady Sołeckiej. W zebraniu uczestniczyło ponad 50 mieszkańców z czego uprawnionych do głosowania było 48. W wyniku głosowania  wybrano: 1. Sołtysa – Piotra Sendeckiego (47 za, 1 przeciw) 2. Zastępce Sołtysa – Andrzeja Marcycha (jednogłośnie) …