Kulig

30 stycznia 2011r. Sołtys, OSP i KGW w Brodzicy przygotowało dla najmłodszych mieszkańców sołectwa kulig z atrakcjami. Do dyspozycji dzieci były sanie ciągnięte przez konie, ognisko z kiełbaskami oraz grochówkę strażacką. Zabawa pewnie trwała by w nieskończoność gdyby nie….. przyjazd saniami Pana w czerwonym płaszczu. Dzieci na początku nieco wystraszone …

Wigilia dla samotnych

14 stycznia 2011 r. w miejscowości Brodzica odbyło się spotkanie opłatkowe dla osób samotnych z terenu Gminy Hrubieszów. Wśród zaproszonych gości byli obecni Wójt Gminy Hrubieszów Pan Jan Mołodecki, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hrubieszowie Pani Danuta Gerynowicz, Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Pan Andrzej Jasina, Proboszcz Parafii …

Wybory sołeckie

2 stycznia 2011 r.w świetlicy w Brodzicy  odbyło się zebranie w sprawie wyboru SOŁTYSA i Rady Sołeckiej. W zebraniu uczestniczyło ponad 50 mieszkańców z czego uprawnionych do głosowania było 48. W wyniku głosowania  wybrano: 1. Sołtysa – Piotra Sendeckiego (47 za, 1 przeciw) 2. Zastępce Sołtysa – Andrzeja Marcycha (jednogłośnie) …