Wigilia dla samotnych

14 stycznia 2011 r. w miejscowości Brodzica odbyło się spotkanie opłatkowe dla osób samotnych z terenu Gminy Hrubieszów. Wśród zaproszonych gości byli obecni Wójt Gminy Hrubieszów Pan Jan Mołodecki, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hrubieszowie Pani Danuta Gerynowicz, Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Pan Andrzej Jasina, Proboszcz Parafii …