Wigilia dla samotnych


14 stycznia 2011 r. w miejscowości Brodzica odbyło się spotkanie opłatkowe dla osób samotnych z terenu Gminy Hrubieszów.

Wśród zaproszonych gości byli obecni Wójt Gminy Hrubieszów Pan Jan Mołodecki, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hrubieszowie Pani Danuta Gerynowicz, Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Pan Andrzej Jasina, Proboszcz Parafii Świętego Mikołaja w Hrubieszowie ks. Kazimierz Gawlik, Proboszcz Parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Moniatyczach ks. Jerzy Sopel oraz pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hrubieszowie.

Spotkania opłatkowe rozpoczął Proboszcz Parafii Świętego Mikołaja w Hrubieszowie ks. Kazimierz Gawlik. Następnie świąteczne życzenia złożył Proboszcz Parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Moniatyczach ks. Jerzy Sopel.

W sumie na spotkaniu było obecnych około 40 osób. Wszyscy uczestnicy zgodnie ze zwyczajem wigilijnym podzielili się opłatkiem składając sobie najlepsze życzenia po czym zasiedli do tradycyjnej wigilijnej wieczerzy. Wspólne świętowanie umilił ks. Jerzy Sopel  grając na akordeonie i śpiewając wspólnie kolędy.

Wystrojem wnętrz i przygotowaniem potraw wigilijnych zajęły się Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Brodzicy. Na ten cel wydatkowano łącznie 894,53 zł. W ramach wdzięczności podopieczni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hrubieszowie przygotowali i przeczytali wiersze oraz śpiewali piosenki. Po spotkaniu każdy podopieczny otrzymał gościniec.