Półkolonia w Brodzicy, Zachowaj Trzeźwy Umysł 2013

W Brodzicy w dniach 08-12.07.2013 odbyła się półkolonia dla dzieci. Organizatorem wypoczynku było Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Brodzicy. Półkolonia trwała w dniach 8-12 lipca 2013r. Poniedziałek: Dzieci zapoznały się ze sobą, regulaminami oraz kadrą. W trakcie zabaw integracyjnych oraz sportowych dzieci i młodzież mogły się bliżej poznać. Pod koniec …

Dzień Seniora 2013

07 kwietnia w świetlicy wiejskiej w Brodzicy odbył się Dzień Seniora. Na najstarszych mieszkańców wsi czekały liczne atrakcje tj. część artystyczna wykonana przez  dzieci  uczęszczające na co dzień do świetlicy, poczęstunek oraz zabawa taneczna i wspólne śpiewanie przy udziale kapeli ludowej. Zgodnie z tradycją dwoje najstarszych seniorów (pani i pan) …

Walne Zebranie OSP Brodzica, Bal integracyjny 2013

01 lutego w świetlicy wiejskiej w Brodzicy odbyło się Walne zebranie Stowarzyszenia Ochotnicza straż Pożarna w Brodzicy. Po zebraniu odbył się Integracyjny Bal Społecznika, dla osób działających w organizacjach społecznych na terenie Sołectwa Brodzica. Zaproszenie na ten Bal był formą podziękowania za społeczną i bezinteresowna pracę.

Choinka 2013

26 stycznia 2013 roku świetlicy wiejskiej w Brodzicy odbyła się Choinka dla dzieci. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich oraz rodzice przygotowały pyszne kanapki. Sołtys ufundował ciastka, cukierki oraz owoce. Po poczęstunku dzieci zaproszone były do wspólnej zabawy tanecznej, której hitem był taniec do piosenki Gangam style.Dla wytrwałych uczestników zabawy czekała niespodzianka, …

Dożynkli Gminno-Parafialne 2012 w Masłomęczu udział Brodzicy

Dnia 19 sierpnia w Masłomęczu odbyły się dożynki zorganizowane wspólnie z Gminą Hrubieszów oraz Parafią Rzymsko Katolicką w Czerniczynie. Gospodarzem dożynek była Sołtys Masłomęcza Pani Lucyna Gontarz. KGW I OSP w Brodzicy brało w tym Święcie czynny udział. Święto plonów rozpoczęło się o godz 11:30 przemarszem korowodu wieńców dożynkowych z tzw. „Ulicy Zielonej” na miejsce …

Półkolonia ZTU 2012

Półkolonia organizowana w ramach akcji Zachowaj Trzeźwy Umysł organizowana była przez Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Brodzicy. Uczestnikami wypoczynku były dzieci z Obrowca i Brodzicy. Połączenie dwóch miejscowości pozytywnie wpłynęło na integrację dzieci z sąsiadujących ze sobą wsi, oraz urozmaiciły program wypoczynku. OSP w Brodzicy oprócz kadry wypoczynku zajęło się …

Brodzica gm. Hrubieszów: Będzie bezpieczniej i estetycznej

W tym roku mieszkańcy Brodzicy oprócz nakazów podatkowych otrzymali od sołtysa prezent w postaci tabliczki z numerem posesji. Akcja oznakowania miejscowości w numery posesji powstała z dwóch powodów: bezpieczeństwa mieszkańców oraz estetyki wsi. Ujednolicenie tabliczek pozwoli wpłynąć na ładniejszy wygląd posesji, a służbom ratunkowym czy listonoszowi ułatwi odnalezienie adresu. Każdy kto wzywa pomocy liczy na szybkie …

Świetlica wiejska w Brodzicy zostanie wyposażona dzięki dotacji UE

OSP w Brodzicy złożyła do Lokalnej Grupy Działania wniosek o wyposażenie jednej z sal świetlicy w sprzęt konferencyjny, który został przyjęty przez Radę Lokalnej Grupy Działania „Lepsze Jutro” oraz Urząd Marszałkowski. Projekt pozwala na wyposażenie Sali w: stoły, krzesła konferencyjne, laptop, projektor multimedialny z ekranem, zestaw klimatyzacji, aparat fotograficzny i prezenter. Wartość projektu wynosi …

Dzień Seniora 2012

12 lutego 2012 roku w Brodzicy odbył się Dzień Seniora. Sołtys i KGW najstarszym mieszkańcom Brodzicy zapewnili poczęstunek oraz zabawę taneczną. Proboszcz Parafii Św. Mikołaja w Hrubieszowie również włączył się w organizację tej uroczystości – poprzez zaproszenie seniorów oraz ofiarę Mszy Świętej – odprawionej przez ks. Krzysztofa. Ochotnicza Straż Pożarna …