Wakacje 2009

W 2009 roku Sołectwo Brodzica przyłączyło się do akcji Zachowaj Trzeźwy Umysł współorganizując kolonie z programem profilaktycznym wg. Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wyjazd na kolonie dla dzieci i młodzieży był możliwy dzięki współpracy kilku organizacji: Fundacji Wszystko Dla Dzieci, GOPS w Hrubieszowie oraz Urzędowi  Miasta Chełm.W kolonii wzięło udział  63 osoby z terenu powiatu hrubieszowskiego i chełmskiego. Wypoczynek miał miejsce w miejscowości Okuninka ( Jezioro Białe).  Kadrę stanowili wolontariusze posiadający odpowiednie uprawnienia.Wypoczynek trwał 14 dni (4-17.07.2009r.) W programie kolonii znalazły się m.in.:
1. Gry i zabawy integracyjne – animatorzy  i wychowawcy codziennie prowadzili szereg zabaw mających na celu zintegrowanie kolonistów oraz „pootwieranie” zamkniętych w sobie osób. Dzięki tym działaniom kilka osób na co dzień nie bawiących się z innymi otworzyło się na społeczeństwo.
2. Zajęcia sportowe – codzienna poranna gimnastyka i przeróżne gry zespołowe pozwalały na wydalenie naddatku energii przez kolonistów.
3. Dyskoteki, ognisko, bale przebierańców – kadra kolonijna wieczorami organizowała dla podopiecznych dyskoteki, bale przebierańców, konkursy karaoke itp.
4. Zajęcia plastyczne – koloniści wykonywali plakat z logiem swojej grupy kolonijnej oraz plakat o tematyce anty uzależnieniom
5. Wycieczka do Poleskiego Parku Narodowego (ścieżka przyrodnicza i muzeum),
6. Chrzest i śluby kolonijne – prawdziwa kolonia nie może obyć się bez Chrztu kolonijnego. Chrztu udzielał specjalnie „przybyły” na tą okazję Król Okuninki i Krokodyl z J. Białego. Chrzest składał się z trzech konkurencji: przejście po szyszkach, posiłek z „przysmaku”, nadanie imienia kolonijnego i obejrzenie jeziora przez „okno na świat”.
Ślub kolonijny odbył się w sobotę jak każe tradycja. Osoby, które chciały zostać małżeństwem musiały złożyć przysięgę przed królem, zostali na cały wieczór związani za ręce sznurkiem i włożyli sobie obrączki. Później było wesele. Nie była to zwykła dyskoteka bo DJ zamiast przebojów lata serwował wszystkim utwory typu „Złoty krążek”, „Biały miś”, Walc wiedeński itp. Nie zabrakło też oczepin.
7. Pływanie rowerami wodnymi.

W weekendy młodzież spotykała się z Instruktorką Terapii Uzależnień PARPA. Pani instruktor prowadziła zajęcia grupowe oraz przeprowadzała z chętnymi indywidualne rozmowy i na temat problemu uzależnień i przemocy domowej.
Motywem przewodnim wypoczynku był „Zachowaj Trzeźwy Umysł” z naciskiem na tolerancyjność wobec osób niepełnosprawnych. Uczestnicy wypoczynku podczas pobytu współpracowali z osobami niepełnosprawnymi.