ZABRANIE ZAŁOŻYCIELSKIE OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRODZICY

3 lutego 2010 r. z inicjatywy Piotra Sendeckiego – sołtysa Brodzicy odbyło się zebranie założycielskie „Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Brodzicy”.

W zebraniu wzięło udział 19 założycieli oraz dwóch zaproszonych gości, tj. Wójt Gminy Hrubieszów – Jan Mołodecki w roli V-ce Prezesa Zarządu Powiatowego OSP RP oraz mł.bryg. Piotr Kierepka – Komendant Powiatowy PSP w Hrubieszowie.

Na zebraniu podjęto uchwały o zawiązaniu stowarzyszenia, przyjęciu Statutu,  wyboru komitetu założycielskiego oraz Zarządu OSP.

Członkowie założnego OSP złożyli przysięgę o przestrzeganiu Statutu OSP. Przysięgę przyjęli Jan Mołodecki i Piotr Kierepka.

Powstałe OSP  ma bardzo szerokie spektrum działań, których w brew pozorom główna działalność nie będzie koncentrowała się na walce z pożarami.

Cele Stowarzyszenia OSP w Brodzicy dzielą się na dwie grupy:

1. Działalność ratownicza specjalistyczna – w OSP przewiduje się powstanie Jednostki Operacyjno – Technicznej. Druhowie należący do tej grupy zajmować się będą ratownictwem medycznym oraz prowadzeniem szkoleń w tym zakresie. Jednostka ta ma składać się ze strażaków przeszkolonych z zakresu udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. Wyposażona będzie w sprzęt ratownictwa medycznego.

OSP w Brodzicy już w tej chwili ma 2 ratowników medycznych, chęć przystąpienia do jednostki deklarują następni ratownicy oraz lekarz.

2. Działalność związana z rozwojem społeczno gospodarczym – druhowie zajmujący się tym zagadnieniem będą pozyskiwać fundusze  przeznaczone na rozwój infrastruktury i społeczności w Brodzicy i okolicach.

OSP zajmować się będzie też m.in. ofiarami wypadków, pogorzelcami, organizacją imprez sportowo-kulturalnych, organizacją wypoczynków letnich itp.

Aby stać się członkiem OSP w Brodzicy należy mieć co najmniej 12 lat i chcieć realizować przynajmniej jeden z powyższych celów.  Nie ma konieczności bycia mieszkańcem Brodzicy !!!