Kulig

20 lutego 2010r. przy świetlicy w Brodzicy odbył się kulig połączony z ogniskiem i pieczeniem kiełbasek.

Organizatorzy chcieli w ten sposób podziękować dzieciom i młodzieży występującej w częściach artystycznych podczas wydarzeń kulturalnych w świetlicy.

Część funduszy na organizację kuligu zebrane zostało na Jasełkach wystawionych w świetlicy w br. Kiełbaski i kawę zbożową ufundował sołtys ze środków Funduszu Sołeckiego.