Piotr Sendecki wyróżniony

28 września 2010 r., w Międzynarodowym Dniu Prawa do Informacji, został rozstrzygnięty konkurs „Wyważanie otwartych drzwi”. W konkursie nagradzano dobre praktyki związane z udostępnianiem informacji publicznej. Jedna z nagród przypadła panu Piotrowi Sendeckiemu, sołtysowi Brodzicy, połozonej w gminie Hrubieszów.

8 września 2010 r., w Międzynarodowym Dniu Prawa do Informacji, został rozstrzygnięty konkurs „Wyważanie otwartych drzwi”. W konkursie nagradzano dobre praktyki związane z udostępnianiem informacji publicznej. Jedna z nagród przypadła panu Piotrowi Sendeckiemu, sołtysowi Brodzicy, połozonej w gminie Hrubieszów.

Sołtys Brodzicy został nagrodzony przez internautów za wysyłanie do mieszkańców informacji na temat zebrań wiejskich przez sms-y. Pomysł na taki pomysł informowania pojawił się wraz z potrzebą – część mieszkańców czuła się niedoinformowana, niezależnie od tego, gdzie były umieszczane informacje o miejscu i czasie zebrania wiejskiego. Sms-y są wysyłane do osób, które zgłosiły chęć ich otrzymywania, zawsze kilka dni przed planowanym zebraniem.

Sołtys informuje również na inne sposoby – na tablicach informacyjnych oraz na internetowej stronie sołectwa. Więcej na ten temat pisaliśmy już na naszej stronie przy okazji wizyty na zebraniu wiejskim w Brodzicy. Jako inspirację do dalszej pracy i rozwoju Piotr Sendecki otrzymał również megafon – aby być jeszcze lepiej słyszalnym.

Pozostałe nagrody za dobre praktyki trafiły do rąk przedstrawicieli urzędów przyjaznych dla obywateli. Wręczono również 3 anty-dyplomy, za uporczywe utrudnianie dostępu do informacji publicznej.

Wszystkim laureatom gratulujemy, zaś anty-laureatom życzymy poprawy!

Więcej na temat konkursu „Wyważanie Otwartych Drzwi” i jego laureatów, można przeczytać na stronie:http://www.informacjapubliczna.org.pl/11,360,.html

tekst i foto: www.funduszesoleckie.pl