W dniach 11-23 października 2010 roku wiejska świetlica w Brodzicy pełniła funkcję bazy noclegowej dla studentów archeologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, odbywających praktyki terenowe w Rogalinie (gm. Horodło).

 W pracach badawczych kierowanych przez Annę Hyrchałę i Bartłomieja Barteckiego z hrubieszowskiego Muzeum, udział wzięło 22 studentów III roku archeologii z lubelskiej uczelni. Przeprowadzenie wykopalisk było możliwe przede wszystkim dzięki pomocy organizacyjnej Gminy Hrubieszów oraz Sołectwa Brodzica. Z tego miejsca pragniemy serdecznie podziękować Wójtowi Janowi Mołodeckiemu, który od lat wspiera wszelkie archeologiczne przedsięwzięcia nie tylko w naszym regionie. Bezinteresowne zaangażowanie lokalnych samorządów jest obiektem podziwu i zazdrości wśród wielu archeologów prowadzących badania poza Hrubieszowskim. Kolejne słowa wdzięczności należą się sołtysowi Brodzicy – Piotrowi Sendeckiemu, który bez chwili zastanowienia wyraził zgodę na zorganizowanie w wiejskiej świetlicy dwutygodniowej bazy noclegowej dla lubelskich studentów archeologii. Bez ich pomocy kontynuacja rozpoczętych w 2009 roku badań ratowniczych w Rogalinie nie byłaby możliwa.
Badania prowadzono na niezwykle interesującym cmentarzysku tzw. kultury strzyżowskiej z wczesnej epoki brązu (1800 – 1650 lat przed Chr.). Podobnie jak miało to miejsce w roku ubiegłym, także teraz badania zorganizowano przy współpracy z Instytutem Archeologii UMCS w Lublinie.
Więcej informacji na temat kultury strzyżowskiej, badań wykopaliskowych oraz galeria zdjęć zamieszczono na stronie Muzeum w Hrubieszowie:

http://www.muzeum-hrubieszow.pl/index.php?cat=rogalin

Tekst i foto:
Muzeum im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie