Dzień Seniora 2012

12 lutego 2012 roku w Brodzicy odbył się Dzień Seniora. Sołtys i KGW najstarszym mieszkańcom Brodzicy zapewnili poczęstunek oraz zabawę taneczną.

Proboszcz Parafii Św. Mikołaja w Hrubieszowie również włączył się w organizację tej uroczystości – poprzez zaproszenie seniorów oraz ofiarę Mszy Świętej – odprawionej przez ks. Krzysztofa.

Ochotnicza Straż Pożarna z Brodzicy zapewniła transport do świetlicy i domów seniorom. 

Na uroczystość oprócz seniorów przybyli również Wójt Gminy Hrubieszów – Jan Mołodecki z małżonką, V-ce Przewodniczący Rady Gminy Sławomir Usowski – z małżonką, Danuta Gerynowicz – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Henryk Janczuk –radny RG.
Wójt i Przewodniczący RG wręczyli 2 najstarszym seniorom upominki oraz nagrodę finansową dla organizatorów uroczystości.
Pani Kierownik GOPS i Sołtys wręczyli każdemu z przybyłych seniorów kwiat tulipana.
Zaproszona kapela ludowa zapewniła seniorom wspaniałą wielogodzinną zabawę.
Pojawiające się łzy wzruszenia i szczęścia potwierdzały potrzebę organizowania takich uroczystości. Dlatego też składam podziękowania w/w współorganizatorom.

                                                                                                           SOŁTYS
                                                                                                      Piotr Sendecki