Świetlica wiejska w Brodzicy zostanie wyposażona dzięki dotacji UE

OSP w Brodzicy złożyła do Lokalnej Grupy Działania wniosek o wyposażenie jednej z sal świetlicy w sprzęt konferencyjny, który został przyjęty przez Radę Lokalnej Grupy Działania „Lepsze Jutro” oraz Urząd Marszałkowski.

Projekt pozwala na wyposażenie Sali w: stoły, krzesła konferencyjne, laptop, projektor multimedialny z ekranem, zestaw klimatyzacji, aparat fotograficzny i prezenter. Wartość projektu wynosi ok 20 tys. zł., z czego 70 % to dofinansowanie ze środków UE.

Projekt realizowany w ramach Działania 4.1./413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji, która odpowiada warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Małe projekty”.

Beneficjentem projektu jest Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Brodzicy.

Korynator projekktu,

Prezes OSP w Brodzicy

Piotr Sendecki