Już po raz 3 z rzędu Świetlica w Brodzicy dostała pierwsze miejsce w konkursie świetlic „Lubie Tu być

Już po raz 3 z rzędu Świetlica w Brodzicy dostała pierwsze miejsce w konkursie świetlic „Lubie Tu być”.III edycja konkursu rozstrzygnięta. 31 października 2010 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Wołajowicach została podsumowana działalność świetlic z terenu gminy Hrubieszów.

W konkursie udział wzięło 13 świetlic z: Obrowca, Brodzicy, Wolicy, Metelina, Kozodaw, Teptiukowa, Moroczyna, Szpikołos, Moniatycz, Stefankowic, Kułakowic Trzecich, Kułakowic Pierwszych, Janek.

Celem konkursu było stworzenie możliwości dzieciom i młodzieży w aktywny i interesujący sposób spędzać wolny czas oraz podniesienie aktywności mieszkańców.

Kryteria oceny obejmowały ocenę działań podejmowanych przez środowiska wiejskie na rzecz dzieci i młodzieży swoich miejscowości. Na ocenę działań złożyły się:
– Zagospodarowanie, estetyka, wygląd placu wokół świetlicy,
– Pomysłowość i estetyka wykonania dekoracji świetlicy,
– Zaangażowanie dzieci, młodzieży i dorosłych w pracę na rzecz świetlicy,
– Rodzaje prowadzonych zajęć: plastyczne, muzyczne, teatralne, literackie, z profilaktyki alkoholowej, ekologiczne, sportowe, informatyczne, z członkiniami KGW, przekazywanie zwyczajów i obrzędów, współpraca z instytucjami i organizacjami, uczestnictwo w konkursach organizowanych przez GOK, gminę i inne, ilość złożonych projektów na świetlicę, liczba i jakość zorganizowanych imprez, aktywność pisania artykułów do Samorządowej Gazety „Jedność Hrubieszowska”, realizacja profilaktyki Zachowaj Trzeźwy Umysł, organizacja wypoczynku dla dzieci, dokumentowanie swoich działań, prowadzenie strony www.

Podsumowanie, to również możliwość pokazania się, zaprezentowania swojej działalności. Podczas tej edycji po raz pierwszy mogli zaprezentować się pracownicy świetlicowi. Wyroby rękodzielnicze na swoich stoiskach prezentowały świetlice w: Kułakowicach Pierwszych, Kułakowicach Trzecich, Teptiukowie. Natomiast świetlica w Moroczynie zaprezentowała kroniki dokumentujące działania, materiały zebrane dokumentujące historię swojej miejscowości, a pracownicy świetlicowi słowem uzupełnili swoją prezentację. Działalność w prezentacji multimedialnej przedstawiła świetlica w Moniatyczach. Metelin – to działalność Zespołu „Non Legato”, który zaprezentował się w dwóch odsłonach, prezentując muzykę dawną barokową oraz jako kapela. Barwnie, humorystycznie i ciekawie zaprezentowała swoją działalność od momentu powstania świetlicy mieszkańcy Wolicy w scence kabaretowej Bartusia i Wicusia. Uroczystość zakończył koncert Zespołu „Polanie” z Wolicy, który również działa w świetlicy.

W konkursie przyznano nagrody i wyróżnienia.

Wyróżnienia i nagrody pieniężne w wysokości 250 zł otrzymały świetlice w: Jankach, Stefankowicach, Teptiukowie i Wolicy.
Równorzędne I nagrodę i nagrody pieniężne w wysokości 500 zł otrzymały świetlice w: Brodzicy, Metelinie, Moroczyn i Moniatyczach.

Nagrody zostały ufundowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Hrubieszowie.
Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Hrubieszowie z siedzibą w Wołajowicach i Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Hrubieszowie.

Jak każde podsumowanie, to dobry moment na wręczanie nagród również poza konkursem i na podziękowania.
Za udział w konkursie nagrody wójta gminy i Przewodniczącego Rady Gminy Hrubieszów otrzymały świetlice w: Obrowcu, Kozodawach, Szpikołosach, Kułakowicach Pierwszych i Kułakowicach Trzecich oraz za przygotowanie prezentacja nagrody otrzymały wszystkie świetlice, które prezentowały się na podsumowaniu.

Organizatorzy konkursu składają serdeczne podziękowania wszystkim, którzy angażują się w pracę na rzecz swoich lokalnych środowisk, sprawiając, iż żyje się lepiej, ładniej, przyjemniej. tekst i foto: GOK Hrubieszów