Dożynkli Gminno-Parafialne 2012 w Masłomęczu udział Brodzicy

Dnia 19 sierpnia w Masłomęczu odbyły się dożynki zorganizowane wspólnie z Gminą Hrubieszów oraz Parafią Rzymsko Katolicką w Czerniczynie. Gospodarzem dożynek była Sołtys Masłomęcza Pani Lucyna Gontarz. KGW I OSP w Brodzicy brało w tym Święcie czynny udział. Święto plonów rozpoczęło się o godz 11:30 przemarszem korowodu wieńców dożynkowych z tzw. „Ulicy Zielonej” na miejsce …