Projekt OSP w Brodzicy – „Królestwo żab”

OSP w Brodzicy pozyskało grant przeznaczony na przeszkolenie mieszkańców Brodzicy, Wolicy oraz członków OSP w Brodzicy z zakresu funkcjonowania wiosek tematycznych, obsługi turystów, opieki nad dziećmi i młodzieżą podczas wypoczynków. W ramach projektu można skorzystać z następujących szkoleń: 1. Wikliniarstwo – wyroby z wikliny 2. Zajęcia animacyjne dla dzieci i …