Podpisano umowę na przebudowę mostu w Brodzicy

W dniu 15 marca 2023 r. Wójt Gminy Hrubieszów Pan Tomasz Zając podpisał umowę z przedstawicielem firmy Sarinż Sp. z o.o. z Warszawy na realizację zamówienia publicznego pod nazwą „Przebudowa mostu na rzece Huczwa w miejscowości Brodzica”. Wykonawca został wyłoniony w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego. Inwestycja polega na rozbudowie drogi …