Odbudowana droga Brodzica-Gozdów

Zakończyła się przebudowa drogi gminnej w Brodzicy Zadanie polegało na przebudowie drogi o łącznej długości 1639 m. W ramach realizacji zadania wykonano: -wzmocnienia nawierzchni,-odtworzenie rowów drogowych, -regulację wysokości zjazdów indywidualnych, -wzmocnienie poboczy kruszywem, -oznakowanie pionowe. Szerokość nawierzchni została zwiększona do 6,00 m. Po obu stronach drogi zostały wykonane pobocza o …