Dzień Seniora 2013

07 kwietnia w świetlicy wiejskiej w Brodzicy odbył się Dzień Seniora. Na najstarszych mieszkańców wsi czekały liczne atrakcje tj. część artystyczna wykonana przez  dzieci  uczęszczające na co dzień do świetlicy, poczęstunek oraz zabawa taneczna i wspólne śpiewanie przy udziale kapeli ludowej. Zgodnie z tradycją dwoje najstarszych seniorów (pani i pan) …