Piotr Sendecki Sołtysem Roku

24 maja w Senacie RP odbyła się uroczysta inauguracja ogólnopolskiego konkursu „Sołtys roku 2010”. Z województwa lubelskiego wśród wyróżnionych znalazł się Piotr Sendecki –  Sołtys Brodzicy gm. Hrubieszów.

W plebiscycie wzięło udział aż 1600 sołtysów z całej Polski, a Piotr Sendecki znalazł się w gronie 12 najlepszych sołtysów w całej Polsce i jako jedyny prezentował tam województwo lubelskie.

Oprócz statuetki otrzymał także kilka różnych upominków. Najbardziej charakterystyczny z nich to żółty rower z napisem „Sołtys Roku 2010”. Sołtys otrzymal tez List gratulacyjny od Prezydenta RP  Bronisława Komorowskiego.  
Plebiscyt Sołtys Roku już od 10 lat organizuje branżowy miesięcznik „Gazeta Sołecka” razem z Krajowym Stowarzyszeniem Sołtysów.

Patronat honorowy nad Konkursem objął Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz , który osobiście gratulował Sołtysom wygranej i wręczał pamiątkowe puchary.

Piotr Sendecki – sołtys Brodzicy w gm. Hrubieszów w woj. lubelskim. Strażak z wyższym wykształceniem, od 5 lat jest sołtysem, organizatorem życia we wsi. Zainicjował budowę amfiteatru wiejskiego, boiska i placu rekreacyjnego, wyremontował świetlicę, w której powstała młodzieżowa świetlica internetowa. Działa w LGD „Lepsze Jutro”, inicjuje ciekawe konkursy m.in. ”Wyważanie otwartych drzwi” o prawie do informacji publicznej, o samorządzie gminnym. Realizuje wiele projektów np. „Kwitnąca Gmina”, współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi w powiecie. Urodzony społecznik i „niespokojny duch”.