Dożynki 2011

W dniu 4 września 2011r., w Czumowie na placu przy świetlicy wiejskiej, odbyły się powiatowo – gminne dożynki. Gospodarzami dożynek byli Wójt Gminy Hrubieszów Jan Mołodecki oraz Starosta Hrubieszowski Józef Kuropatwa. Starostami dożynek reprezentującymi powiat byli: Aneta Bańka –Klimkowska z Ślipcza oraz Tomasz Zienkiewicz z Hrebennego, zaś Gminę Hrubieszów, reprezentowali starostowie dożynkowi z Czumowa: Pani Agnieszka Mroczek i Ireneusz Jezierski. Uroczystość rozpoczęła się przemarszem korowodu dożynkowego.
Korowód prowadziła Orkiestra Dęta z Wojsławic, pod kierownictwem Janusza Bogatki. Następnie w korowodzie prezentowały się kolejno poczty sztandarowe, w tym poczty OSP z terenu Gminy Hrubieszów, starostowie dożynkowi jadący zaprzęgami którymi powozili Pan Stasiuk Stanisław z Obrowca i Pan Zbigniew Łuj z Kosmowa, delegacje wieńcowe z powiatu i gminy Hrubieszów( Brodzica, Masłomęcz, Teptiuków, Szpikołosy, Dziekanów, Obrowiec, Gródek, Kosmów, Husynne, Świerszczów, Annopol, Ubrodowice, Czumów, Moroczyn, Kułakowice Trzecie, Cichobórz, Nowosiółki, Metelin, Kobło, Janki, Czerniczyn, Wolica, Dąbrowa, Moniatycze Kolonia, Moniatycze, Mieniany, Ślipcze, Stefankowice, Kozodawy). Po przywitaniu się starostów dożynek z gospodarzami miała miejsce prezentacja delegacji wieńcowych biorących udział w dożynkach. Następnie po powitaniu gości zaproszonych przez Wójta Gminy i wystąpieniach Wójta i Starosty, została odprawiona przez Proboszcza Parafii Zesłania Ducha Świętego Wiktora Kozińskiego, uroczysta dziękczynna Msza Święta w intencji rolników i podziękowaniu za tegoroczne zbiory. W trakcie mszy poświęcony został chleb i wieńce dożynkowe oraz nastąpił akt przekazania chleba przez starostów dożynek Wójtowi Gminy i Staroście Hrubieszowskiemu oraz złożenia darów ołtarza przez sołectwa: Czumów, Czerniczyn, Szpikołosy, Kobło , Wolica, Miętkie (gm. Mircze). Po mszy goście zaproszeni dzielili się chlebem dożynkowym z uczestnikami dożynek.

W kolejnej części obchodów dożynek Wojewoda Lubelski Genowefa Tokarska w imieniu Prezydenta RP, dokonała odznaczenia Złotym Krzyżem Zasługi za działalność na rzecz społeczności lokalnej i ochrony przeciwpożarowej, druha Józefa Mizerskiego, Prezesa OSP Stefankowice. Wręczone również zostały przez Wojewodę Lubelskiego Panią Genowefę Tokarską, Przewodniczącego Sejmiku Województwa Lubelskiego Arkadiusza Bratkowskiego, Starostę Hrubieszowskiego Józefa Kuropatwę, oraz Wójta Gminy Hrubieszów Jana Mołodeckiego, rolnikom z terenu powiatu, Odznaki Honorowe „Zasłużony dla rolnictwa” nadane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W trakcie dożynek rozstrzygnięto konkursy gminny i powiatowy „Na najpiękniejszy wieniec dożynkowy”. W konkursie gminnym udział wzięło 29 wieńców( Brodzica, Masłomęcz, Teptiuków, Szpikołosy, Dziekanów, Obrowiec, Gródek, Kosmów, Husynne, Świerszczów, Annopol, Ubrodowice, Czumów, Moroczyn, Kułakowice Trzecie, Cichobórz, Nowosiółki, Metelin, Kobło, Janki, Czerniczyn, Wolica, Dąbrowa, Moniatycze Kolonia, Moniatycze, Mieniany, Ślipcze, Stefankowice, Kozodawy), a wyniki przedstawiają się w sposób następujący: I miejsce – Gródek, II miejsce – Stefankowice , III miejsce – Cichobórz. Dodatkowo jury przyznało również wyróżnienia dla sołectw: Dąbrowa, Brodzica, Obrowiec i Czumów. Wszystkie sołectwa uczestniczące w konkursie otrzymały nagrody finansowe. Także każde z tych sołectw otrzymało nagrodę finansową za prezentację dziedzictwa kulturowego i kulinarnego swojej miejscowości w ramach prezentowanych stoisk. Podczas dożynek ogłoszono wyniki konkursu „Środowisko naturalne – nasze największym bogactwo”. Także bardzo duże bogactwo płodów rolnych prezentował w swoim stoisku Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Hrubieszowie.

Poczęstunek dla uczestników dożynek w postaci tradycyjnej grochówki zapewnili emerytowani strażacy PSP Hrubieszów.
W kolejnej części dożynek – w części artystycznej prezentowały się:
– Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Hrubieszowskiej,
– Chór radnych Rady Gminy Hrubieszów z Wójtem Gminy,
– Zespół „Kapeluśki” z Metelina,
– wioski tematyczne z terenu Gminy Hrubieszów,
– Zespół „Kresowianki” z Żabcza, gm. Dołhobyczów,
– Zespół „Górzanki” z Gozdowa, gm. Werbkowice,
– Zespół „Arabeska” z Mircza, gm. Mircze,
– Zespół „Jutrzenka” z Czerniczyna,
– Zespół „Babska Biesiada” z Zamościa,
– Zespół Młodzieżowy „Sonus”.

Organizatorzy i starostowie dożynkowi dziękują wszystkim uczestnikom za tak liczny udział, oprawę artystyczną oraz prezentacje wieńców dożynkowych oraz dziedzictwa kulturowego Gminy Hrubieszów.

Zobacz zdjęcia