Dożynkli Gminno-Parafialne 2012 w Masłomęczu udział Brodzicy

Dnia 19 sierpnia w Masłomęczu odbyły się dożynki zorganizowane wspólnie z Gminą Hrubieszów oraz Parafią Rzymsko Katolicką w Czerniczynie. Gospodarzem dożynek była Sołtys Masłomęcza Pani Lucyna Gontarz.

KGW I OSP w Brodzicy brało w tym Święcie czynny udział.

Święto plonów rozpoczęło się o godz 11:30 przemarszem korowodu wieńców dożynkowych z tzw. „Ulicy Zielonej” na miejsce uroczystości. Następnie po powitaniu, odbyła się prezentacja wieńców z różnych miejscowości Gminy Hrubieszów. Po przemówieniu Pana Wójta Jana Mołodeckiego, rozpoczęła się Msza Święta, którą celebrowali Proboszcz Parafii Czerniczyn Ks. Piotr Kawecki i Ks. Kanonik Marian Garmol. Na Mszy był również obecny Ks. Dziekan Wiesław Oleszek.

Oprawę muzyczną zapewnił chór parafialny pod kierownictwem Łukasza Machulskiego. Pod koniec mszy nastąpiło poświęcenie wieńców dożynkowych i wspólne dzielenie się dożynkowym chlebem.

Dalsza część uroczystości przebiegła zgodnie z harmonogramem. A wzystko to dzięki sprawnej organizacji i pięknej słonecznej pogodzie.

Starostami tegorocznych dożynek byli rolnicy z Masłomęcza – Renata Makowiec i Leszek Mucha.

Tekst: Ł.M.