Dzień Seniora 2013

07 kwietnia w świetlicy wiejskiej w Brodzicy odbył się Dzień Seniora. Na najstarszych mieszkańców wsi czekały liczne atrakcje tj. część artystyczna wykonana przez  dzieci  uczęszczające na co dzień do świetlicy, poczęstunek oraz zabawa taneczna i wspólne śpiewanie przy udziale kapeli ludowej.

Zgodnie z tradycją dwoje najstarszych seniorów (pani i pan) otrzymali indywidualne życzenia i upominki.

Oprócz Seniorów w uroczystości wzięli udział: Pan Wójt Jan Mołodecki z małżonką, Sławomir Usowski – V-ce przewodniczący Rady Gminy, Henryk Janczuk – radny Rady Gminy, ks. Waldemar Szczepaniuk, delegacja z  Wolicy z panią Danutą Hojda na czele.

Całość uroczystości poprzedzona była Mszą Święta w intencji Seniorów.