Wybory Sołtysa i Rady Soleckiej

W dniu 09.01.2015r. odbyło się zebranie wiejskie w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej.

Na Sołtysa wybrano: Zbigniew Sendecki

Zastępca Sołtysa: Andrzej Lebiedowicz

Sekretarz Rady Sołeckiej: Dorota Lebiedowicz

Członek Rady Sołeckiej: Krzysztof Panasiewicz

Członek Rady Sołeckiej: Edyta Sawicka

Członek Rady Sołeckiej: Tomasz Rodziewicz