Odbudowana droga Brodzica-Gozdów

Zakończyła się przebudowa drogi gminnej w Brodzicy

Zadanie polegało na przebudowie drogi o łącznej długości 1639 m.

W ramach realizacji zadania wykonano:

-wzmocnienia nawierzchni,-odtworzenie rowów drogowych,

-regulację wysokości zjazdów indywidualnych,

-wzmocnienie poboczy kruszywem,

-oznakowanie pionowe.

Szerokość nawierzchni została zwiększona do 6,00 m. Po obu stronach drogi zostały wykonane pobocza o szerokości 1,25 m. W ramach zadania, w celu zapewnienia odwodnienia, zostały także odtworzone istniejące rowy drogowe, poprzez ich odmulenie.

Inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego

tekst i zdjęcia : Urząd Gminy Hrubieszów