Majówka 2022

14 mają w Brodzicy odbyła się Majówka dla dzieci.

Impreza odbyła się dzięki sponsorom pozyskanym przez świetliczankę Wiesławę Augustynek oraz z dofinansowania Funduszu Sołeckiego.Brodzicy.