Odwiedziny pana Wójta Tomasza Zająca w świetlicy w Brodzicy

Odwiedziny pana Wójta Tomasza Zająca w świetlicy w Brodzicy