Pamiątkowe fotografie ze starym mostem.

Dzień przed rozpoczęciem rozbiórki starego drewnianego mostu część mieszkańców zrobiła sobie pamiątkowe zdjęcie.