Próba wytrzymałościowa mostu w Brodzicy

Informujemy, że w dniu 23 11 2023 przeprowadzone zostały próbne obciążenia nowo budowanego mostu na rzece Huczwie w miejscowości Brodzica. Został on obciążony statycznie masą 128 ton.

Pomiary wykonane zostały przez Politechnikę Rzeszowską.

Jest to jeden z końcowych etapów budowy nowego obiektu mostowego.