Dobre wieści odnośnie obozu.

Podpisaliśmy już umowy na dofinansowanie z Gminą Hrubieszów i Państwowa Strażą Pożarną.

Po skalkulowaniu dotacji informujemy, że

opłata od uczestnika zostanie zmniejszona do kwoty 1200 zł.

Mamy jeszcze ok 4-5 wolnych miejsc. ZAPRASZAMY.