Dodatkowy nabór na obóz MDP 2024

Ogłaszamy uzupełniający nabór na Obóz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Białym Dunajcu k. Zakopanego.

W związku z uzyskaniem dofinansowania z Gminy Hrubieszów oraz Państwowej Straży Pożarnej opłata od uczestnika wynosi 1300 zł za 14 dniowy turnus.

Kwalifikacja na obóz odbywa się na podobnych zasadach jak w latach poprzednich. Od uczestników obozu wymagamy wpłatę zaliczki na konto OSP Brodzica w kwocie 500 zł w terminie do 30 maja 2024r. Pozostałą część wpłaty i karty zgłoszeń należy dostarczyć w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników naboru.

Od uczestników będzie wymagana karta kwalifikacyjna z potwierdzeniem przynależności do OSP/MDP w Gm. Hrubieszów lub zdeklarowane w karcie kwalifikacyjnej zamieszkiwanie uczestnika obozu na terenie Gminy Hrubieszów.

Planowany termin obozu: 10-23.07.2024r.

Miejsce: Willa KLIMEK – Biały Dunajec, ul. Piłsudskiego 13, 34-425 Biały Dunajec – 45 osób

Zapraszamy młodzież w wieku 10-17(włącznie) lat.

Obowiązują następujące zasady rekrutacji:

  1. W rekrutacji będzie brana pod uwagę kolejność wpłat.
  2. Za zgłoszenie rozumiane jest dostarczenie wpłaty zaliczki 500 zł.
  3. W przypadku wyczerpania limitu miejsc, rekrutacja może być wcześniej zakończona.

Zaliczki prosimy wpłacać na konto:

OSP Brodzica

Nr konta bankowego: Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

57 2030 0045 1110 0000 0365 1420

w tytule proszę wpisać: IMIĘ i NAZWISKO uczestnika obozu, oraz numer kontaktowy.

Informacje: Piotr Sendecki tel. 539 649 539