Dzień Seniora 2010

14 listopada 2010 r. w świetlicy w Brodzicy świętowali seniorzy. Sołtys i KGW dla najstarszych mieszkańców Brodzicy przygotowali poczęstunek oraz zabawę przy żywej muzyce kapeli z Metelina.

Całość poprzedzona była Mszą Świętą w intencji Seniorów.

Wójt Gminy 2 najstarszym osobom wręczył upominki.

Główną atrakcja imprezy była zabawa taneczna. Seniorom bardzo spodobała się muzyka ludowa grana przez kapelę z Metelina. 

Seniorzy mogli także spotkać się (oraz zatańczyć) z władzami gminy. Na uroczystość przybyli. Wójt –  Jan Mołodecki z małżonką, przewodniczący Rady Gminy – Jerzy Fedorczyk, radny – Henryk Janczuk.

Organizatorzy zostali nagrodzeni przez Wójta pamiątkowym dyplomem i nagrodą finansową.

Sołtys Piotr Sendecki przyjął też podziękowanie od władz gminy za wykonywaną pracę w czasie swojej kadencji.