OSP Brodzica współorganizatorem konkursu „Pożary, powodzie i różne, codzienne z życia sprawy – strażak zawsze pomoc swą okaże”

15 maja 2018 r. w naszym Ośrodku odbyło się uroczyste zakończenie II edycji Powiatowego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży pod hasłem „Pożary, powodzie i różne, codzienne z życia sprawy – strażak zawsze pomoc swą okaże”. Współorganizatorami konkursu byli: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie i Ochotnicza Straż Pożarna w Brodzicy. Patronat konkursowy sprawował Starosta Hrubieszowski.

Na uroczystości KP PSP reprezentował starszy kapitan Piotr Sendecki, który jest również prezesem OSP w Brodzicy, ze Starostwa przybył pan Wojciech Iwańczuk. Ze strony organizatorów gości witał dyrektor placówki pan Lech Jurczuk, a uroczystość prowadziły panie Marzenna Litwiniuk – Mizerska oraz pani Sylwia Studzińska.

Z 98 prac pierwsze miejsca przyznano 10 wykonawcom, drugim miejscem uhonorowano również 10 prac, trzecie miejsce to też 10 prac plastycznych. Wyróżniono 10 prac. Najwięcej prac napłynęło z kategorii I – przedszkola i kategorii II – szkoły podstawowe klasy I-III. Funkcjonariusze KP PSP z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Hrubieszowie przeprowadzili pokaz udzielania pomocy przedlekarskiej. Pod okiem kapitana Piotra Sendeckiego uczestnicy konkursu ćwiczyli udzielanie pomocy poszkodowanej osobie. Wspaniałą zabawę na moment, przerwało nagłe wezwanie jednostki bojowej do akcji. Sponsorami nagród byli: Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie, Tomasz Wrzyszcz – Firma Maksym w Hrubieszowie, pani Sylwia Studzińska. Podziękowania skierowano również do nauczycieli  – opiekunów uczniów, autorów prac plastycznych.

Dziękujemy jeszcze raz wszystkim za pomoc w organizacji konkursu a uczestnikom i ich opiekunom za udział.

tekst: M. Litwiniuk Mizerska

zdjęcia: Powiatowy Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Hrubieszowie