Z gospodarską wizytą w świetlicy w Brodzicy

Dziś nasza świetlicę odwiedził wyjątkowy gość – Wójt Gminy Hrubieszów Tomasz Zając. Młodzież i dzieci mogły zaprezentować swój dorobek artystyczny, tj. prace plastyczne, stroiki świąteczne i układy taneczne.

W trakcie miłej pogadanki przy pączkach Wójt bardzo ciekawie opowiadał o samorządzie, przeplatając swoje opowieści wieloma zagadkami i anegdotami.

#GminaHrubieszów

#zGospodarskąWizytą