Pomoc uchodźcom z Ukrainy

W odpowiedzi na pytania mieszkańców informujemy:
KGW Brodzica – współpracuje przy organizacji posiłków dla uchodźców.
OSP Brodzica – zgodnie z dyspozycjami PSP uczestniczy w transportach uchodźców. Karetka z OSP pełniła dyżury medyczne na przejściach granicznych oraz transportowała chorych do ośrodków leczniczych.
Sołectwo – przekształciło świetlicę wiejską w miejsce pobytu dla grup wolontariuszy pracujących na granicy. Obecnie gościmy grupę Polskie Akcji Humanitarnej i indywidualnych wolontariuszy.

Zajęcia świetlicowe są odwołane na czas pobytu wolontariuszy.