Inwestycje w Brodzicy

Zdjęcia z remontu dróg i mostu Dęblińskiego.